Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen GDPR att gälla. Det innebär att Personuppgiftslagen (PuL) upphör att gälla.

Dina personuppgifter
Kundens integritet är av yttersta vikt och syftet med denna policy är att tydligt och transparent beskriva hur vi samlar in, använder, och lagrar dina personuppgifter. Jag utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR.

Personuppgiftsansvarig
Är Magnus Nyman

Vilken information samlas in?
Din e-postadress och telefonnummer samlas in vid kommunikation via websida eller telefon. När du bokar en resa eller annat event så samlas namn, adress, ort, födelsedatum och eventuella allergieri för att kunna genomföra din beställning.

Lämnas informationen ut till tredje part?
Informationen kan komma att lämnas till samarbetspartners, rederier, flygbobolag och andra tillståndsgivande myndigheter för att tjänsten du beställt ska kunna levereras. Uppgifterna används också i bokföring. Ingen information säljs vidare till tredje part.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig, kontakta mig på magnus@magnusnyman.se så får du ett registerutdrag. Du har alltid rätten att få alla dina personuppgifter raderade. Du har också rätt att begära att dina uppgifter kompletteras eller rättas.